Ban chấp hành VYSA Okayama nhiệm kỳ 2017-2018

Đại hội Vysa Okayama đã diễn ra thành công tốt đẹp sau Đại hội trù bị ngày 1/4/2017 và sau khi bỏ phiếu tín nhiệm ở kì Đại hội thứ 2 ngày 16/4/2017 đã bầu ra các thành viên ban thường trực bao gồm 9 người với các vị trí như sau.
1. Chủ tịch 
2. Hai phó chủ tịch
3. 6 uỷ viên thường trực 
4. Các thành viên danh dự thuộc các đơn vị CLB bóng đá, câu lạc bộ cầu lông, FC Nghệ Tĩnh, Các trường tiếng và nghiệp đoàn, v
 

Cơ cấu ban chấp hành VYSA Okayama nhiệm kỳ 2017-2018