Số gọi khi gặp nguy hiểm

Khi bạn đang sống ở Nhật Bản mà gặp sự cố đột xuất hay khó khăn gì mà cần trợ giúp thì bạn cần phải biết gọi đến đâu, cho cơ quan tổ chức nào để được trợ giúp. Dưới đây là danh sách những số điện thoại, thông tin các tổ chức mà người Việt Nam sống ở Nhật cần biết để khi gặp tình huống khẩn cấp sử dụng. Hãy nhớ lưu vào hay gi ra sổ tay của mình nhé!

1) Cấp cứu (miễn phí)
– Gọi 119 (Hyaku-juukyu-ban)
– Nói 救急車をお願いします Kyukyusha-wo-onegaishimasu
– Thông báo địa chỉ
2) Cảnh sát (miễn phí)
– Gọi 110 (Hyaku-tou-ban)
– Thông báo tên (tên ngắn dễ gọi) và địa chỉ

 

3) Cứu hỏa (miễn phí)
– Trước tiên hét to ra xung quanh 火事だ Kaji-da
– Gọi 119 (Hyaku-juukyu-ban)
– Nói 火事です Kaji-desu
– Thông báo địa chỉ
(Nếu ở nơi khác nơi ở, có thể xem địa chỉ trên điện thoại di động, địa chỉ ở cột điện, hoặc ở máy bán hàng tự động)