Mất hộ chiếu ở Okayama phải làm thế nào?

Khi bị mất hộ chiếu, bạn phải nhanh chóng làm báo cáo mất đồ ở đồn cảnh sát nơi gần nhất. Sau đó bạn nhớ xin một tờ “giấy xác nhận mất đồ” của sở cảnh sát trong đó có mã số mất đồ của bạn.

Bạn có thể gửi bộ hồ sơ xin cấp lại hộ chiếu cho đại sứ quán qua bưu điện. Tại Okayama khu vực phụ trách cấp lại hộ chiếu là ở lãnh sứ quán tại Osaka.

Trong tập hồ sơ bao gồm:

1. Giấy xác nhận báo mất hộ chiếu của sở cảnh sát ( Nêu ở trên)

2. Đơn xin cấp hộ chiếu

https://vndoc.com/mau-tk-hc-gth-don-xin-cap-lai-ho-…/download

3. Bản phôto hộ chiếu cũ nếu có

4. Giấy xác nhận tạm trú (在留証明書). Tại địa chỉ:

Okayama City Office, 1-1-1 Daiku, Kita Ward, Okayama, Okayama Prefecture 700-0913

5. Bản photo các thông tinh chứng minh danh thân :

- Bản phô tô chứng minh nhân dân ở Việt Nam

- Bản phô tô hộ khẩu

6. 4 ảnh 3x4 cm

7. Tiền gửi chi phí cấp lại hộ chiếu 2man

7. Địa chỉ tại Nhật Bản nơi bạn nơi người ta sẽ gửi cho bạn hộ chiếu mới cấp.

Nên lưu ý:

Khi gửi bộ hồ sơ cho lãnh sứ quán Việt Nam tại Fukuoka  qua bưu điện bạn cần gọi trước đến số điện thoại của lãnh sứ quán báo gửi hồ sơ với Tên của bạn. Và gọi lại sau 1-2 ngày để xác nhận bộ hồ sơ của bạn đã nhận được.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka

Địa chỉ: 4th Floor, AQUA HAKATA, 5-3-8 Nakasu, Hakata-ku, Fukuoka, JAPAN 810-08

Điện thoại: +81-922637668/ +81-922637669/+81-8033759789

Fax: +81-922637676

Email: tlsqvn-fukuoka@shirt.ocn.ne.jp

Khi mất hộ chiếu cảnh sát sẽ tìm cho bạn, bạn nên chờ 1-2 tháng nếu cảnh sát có thể tìm lại được giúp bạn vì khi báo làm lại hộ chiếu thì hộ chiếu đã mất sẽ được thông báo hủy, quyển hộ chiếu đó sẽ không được phục hồi giá trị, bạn không thể sử dụng lại nếu bạn tìm thấy quyển hộ chiếu đó. Có thể tốn chi phí làm lại hộ chiếu.

-Nếu hộ chiếu của bạn là hộ chiếu cấp trong nước, thì bạn phải chờ từ 7-10 ngày để cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam có thể xác minh, sau đó Đại Sứ quán Việt Nam hoặc Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản mới có thể cấp lại hộ chiếu cho bạn.

Bottom of Form