Giải cầu lông mở rộng VYSA Okayama 2015

Nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng người Việt tại Okayama cũng như mở rộng giao lưu với bạn bè quốc tế, Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Okayama tổ chức Giải cầu lông mở rộng VYSA Okayama 2015.

Thời gian: 9:00 - 19:00 Chủ nhật, ngày 12 tháng 7 năm 2015.

Địa điểm: Tầng 2 - Nhà thi đấu TT giáo dục thể chất, Tsushima Campus, ĐH Okayama

Phí tham gia: 2000yen/đội

Hình thức thi đấu: Đánh đôi

Số đội tối đa: 32 đội

Đăng ký: gửi thông tin họ và tên, ngày sinh, đơn vị công tác/học tập đến vysaoka@gmail.com trước ngày 7/7/2015.

Chi tiết xin liên hệ vysaoka@gmail.com

(VYSA Okayama)