Buổi sinh hoạt thường kỳ của sinh viên Đại học Okayama

Buổi sinh hoạt thường kỳ của sinh viên Đại học Okayama

Thứ 7 vừa qua là buổi sinh hoạt định kì, đồng thời cũng là để các thành viên gửi lời chúc mừng sinh nhật tới những người có sinh nhật trong quí II và cũng nhân dịp Ngày của cha 18/6 gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới những đấng nam nhi đã và sẽ dảm nhận nhiệm vụ cao cả - làm cha. Các cuộc sinh hoạt định kì của Okavina luôn tràn ngập tiếng cười.
Lần này ngoài các thành viên của Okavina còn có sự tham gia của gia đình anh Nguyen Xuan Doan và bạn Tân Ỉn. Okavina luôn chào đón tất cả mọi người.