Xác nhận hoàn thành chương trình học tập

2015-07-10 11:39

Các bạn đang làm việc tại cơ quan Nhà nước, sau khi hoàn thành chương trình học sẽ cần giấy xác nhận từ Đại sứ quán (hoặc Tổng lãnh sự quán) Việt Nam tại Nhật Bản để hoàn thiện hồ sơ trước khi về nước. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

1. Quyết định cử đi học của cơ quan.
2. Quyết định cử đi học của Nhà nước (đối với diện học bổng 322, 911).
3. Giấy chứng nhận tốt nghiệp.
4. Kết quả học tập.
5. Thẻ sinh viên.
6. Thẻ công dân.
7. VISA và passport
8. Giấy xác nhận của VYSA Okayama.
Sau khi chuẩn bị các giấy tờ trên, các bạn gửi đến ĐSQ hoặc TLSQ Việt Nam tại Nhật Bản.

(Download mẫu tại đây)

(BCH VYSA Okayama)