GIỚI THIỆU VỀ VIETNAMESE YOUTH AND STUDENT ASSOCIATION IN OKAYAMA (VYSA-OKAYAMA)

2015-04-21 18:50

LỜI GIỚI THIỆU

VYSA-Okayama là một trong 14 chi hội nằm trong hội VYSA toàn quốc - là tổ chức xã hội độc lập, phi lợi nhuận được thành lập tại Tokyo ngày 10 tháng 11 năm 2001, hiện là tổ chức duy nhất đại diện cho thanh niên và sinh viên Việt Nam tạiNhật Bản được Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản công nhận. 

Được thành lập từ năm 2010 với thành viên là cộng đồng người Việt sinh sống ở Okayama bao gồm sinh viên Okadai, tu nghiệp sinh, Việt Kiều với phương trâm xây dựng mái nhà chung cho những trái tim Việt xa quê hương.

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG 

- Kiện toàn cơ cấu ban chấp hành VYSA OKAYAMA.

- Nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng người Việt tại Okayama.

- Mở rộng các hoạt động giao lưu và quảng bá nét đẹp văn hoá Việt Nam. 

  Mục tiêu cần chú trọng

- Kiện toàn cơ cấu ban chấp hành VYSA OKAYAMA.

- Nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng người Việt tại Okayama.

- Mở rộng các hoạt động giao lưu và quảng bá nét đẹp văn hoá Việt Nam. 

- Đẩy mạnh hoạt động sinh hoạt nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. 

2. CÁC BAN CHUYÊN NGÀNH 

1. Ban phụ trách kênh thông tin tuyên truyền và hình ảnh hôi VYSA-OKAYAMA

Phụ trách: Uỷ viên Nguyễn Thị Hà

Vai trò: Quảng bá thông tin và hình ảnh chính thức từ hội  VYSA-OKAYAMA.

2. Ban phụ trách sự kiện – văn hoá cho hội VYSA-OKAYAMA

Phụ trách: Phó chủ tịch Đào Duy Hạnh

Vai trò: Quản lý các sự kiện văn hoá trong cộng đồng người Việt ở Okayama.

3. Ban nội vụ quản lý văn bản lưu trữ thông tin cho hội VYSA-OKAYAMA

Phụ trách: Uỷ viên Dương Thanh Thuỷ

Vai trò: Thống nhất văn bản nội dụng nội bộ.

4. Ban thể thao cho hội VYSA-OKAYAMA

Phụ trách: Phó chủ tịch Vũ Thanh Hải

Vai trò: Điều phối, tổ chức, quản lý các sự kiện thể thao trong cộng đồng người Việt ở Okayama.

5. Ban quản lý tài chính

Phụ trách: Uỷ viên Phan Nguyệt Minh

Vai trò: Quản lý tình hình tài chính và lên kế hoạch chi tiêu cho hội VYSA OKAYAMA .